Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ gội xả cơ động khép kín

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 11:15 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ gội xả cơ động khép kín
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-01708
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2013
5. Ngày cấp 25/12/2013
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Long Uy Bảo
7. Tác giả Hàn Tùng Lâm (VN), Nguyễn Long Uy Bảo (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất bộ gội xả cơ động khép kín bao gồm thân thùng (l l) có nắp (12), bên trong có chứa thùng chứa nước sạch (2), thùng chứa nước thải (3) chồng lên trên thùng chứa nước sạch (2) và mặt trên có miệng thu nước (31), bồn gội (4) chồng lên trên thùng chứa nước thải (3), phần kê đầu (5) ở một bên của bồn gội (4) và ngay trên nắp (12), cụm cung cấp nước để lấy nước tù thùng chứa nước sạch (2) cung cấp cho bồn gội (4); nắp chụp gập lại được (6) trùm lên phần trên thân thùng (11) và nắp (12) khi ở trạng thái sử dụng và có thể gập lại và đưa vào trong thân thùng (ll), nắp chụp (6) có lỗ thứ nhất (61) ở một phía, và hai lỗ thứ hai (62) ở phía đối diện.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right