Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ cửa sổ có khung phụ và phương pháp lắp bộ cửa sổ này

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 10:36 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ cửa sổ có khung phụ và phương pháp lắp bộ cửa sổ này
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2013-00009
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/04/2013
5. Ngày cấp 25/04/2013
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH sản xuất cửa và cửa sổ WEATHER SAFE WINDOWS
7. Tác giả NGUYEN HUNG VAN (US)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất bộ cửa sổ gồm có khung phụ và khung chính lắp với nhau, khung phụ được lắp trước trên ô chờ , khung chính là khung cửa sổ nhôm - kính được chế tạo sẵn tại các nhà máy, sau đó đem lắp vào khung phụ. Giải pháp hữu ích còn đề xuất phương pháp lắp đặt cửa sổ: khung phụ được lắp trước, sau đó khung chính của cửa sổ được lắp đặt vào khung phụ từ phía tường bên trong nhà nên an toàn hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right