Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bộ chế hòa khí dùng nhiên liệu xăng/LPG và hệ thống nhiên liệu xăng/LPG sử dụng bộ chế hòa khí này

Cập nhật Thứ tư - 27/01/2016 13:56 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ chế hòa khí dùng nhiên liệu xăng/LPG và hệ thống nhiên liệu xăng/LPG sử dụng bộ chế hòa khí này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0011045-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ năng lượng mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 14/01/2013
5. Ngày cấp 14/01/2013
6. Chủ sở hữu chính Trần Quang Quốc (VN)
7. Tác giả Trần Quang Quốc (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất bộ chế hòa khí được tạo ra từ bộ chế hòa khí dùng nhiên liệu xăng với các cải tiến bao gồm làm tăng kích thước của ống tia chính và van kim; lắp nút đậy lỗ tia chính vào kim xăng; và nối ống thông hơi của chén xăng với đường dẫn khí LPG, nhờ đó biến bộ chế hòa khí dùng nhiên liệu xăng thành bộ chế hòa khí có khả năng hoạt động với nhiên liệu lần lượt là xăng và LPG. Sáng chế còn đề xuất hệ thống nhiên liệu xăng/LPG sử dụng bộ chế hòa khí cải tiến với đường dẫn khí LPG được chia làm hai nhánh, nhánh thứ nhất được lắp vào ống thông hơi của chén xăng của bộ chế hòa khí và nhánh thứ hai được nối vào đoạn nối giữa bộ chế hòa khí và động cơ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right