Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bình tự động cấp thoát nước

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 15:19 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bình tự động cấp thoát nước
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-01778
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2014
5. Ngày cấp 25/12/2014
6. Chủ sở hữu chính Lưu Văn Hiển (VN)
7. Tác giả Lưu Văn Hiển (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất bình tự động cấp nước và thông khí bao gồm thân trên (20) gồm hai lớp tạo thành phần chứa nước (24) và hai ống thông (22,23) xuyên qua đáy của thân trên (20) ở vị trí tương ứng với phần chứa nước (24); thân giữa (30) bao gồm phần trên (31), phần giữa (32) có các lỗ xuyên (321) và phần dưới (33); thân dưới (50) có ống chỉ mực nước (52) với đầu trên cao hơn đầu dưới của một ống thông (23); tấm chịu lực (4) chặn đầu dưới của phần dưới (33) của thân giữa (30) và cách đáy thân dưới (50) một khoảng nhất định; lớp vật liệu dẫn truyền (81) được nạp vào giữa hai lưới chặn (84) và (85); và vật liệu nuôi dưỡng được nạp vào bên trong thân giữa (30).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right