Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bếp nướng

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 14:40 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bếp nướng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-00942
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/10/2014
5. Ngày cấp 27/10/2014
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Quang Ngọc (VN)
7. Tác giả Nguyễn Quang Ngọc (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bếp nướng thực phẩm bao gồm thân bếp có cửa bếp và các khe cấp khí, trong bếp có ba tấm vỉ theo thứ tự từ dưới lên trên là vỉ đặt vật liệu cháy vỉ điều hòa nhiệt và vỉ đặt thực phẩm nướng. Các tấm vỉ được đặt cách nhau bằng các thanh dữ để tiện cho việc tháo lắp ra khỏi lòng bếp. Các lỗ của vỉ điều hòa nhiệt có kết cấu dạng ống cụt tóp nhỏ về phía trên để kết hợp ngăn dầu, mỡ rớt xuống dưới. Nắp bếp có các tia lỗ phân bố đều xung quanh, đi kốm các thanh điều nhiệt có thể đóng mở các tia lỗ nhờ một cơ cấu xoay được quanh đỉnh nắp bếp, giúp quá trình thoát nhiệt được đồng đều hơn trên toàn tiết diện lòng bếp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right