Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bếp lò tạo khí đốt dùng nhiên liệu sinh khối dạng rời

Cập nhật Thứ tư - 24/02/2016 09:03 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bếp lò tạo khí đốt dùng nhiên liệu sinh khối dạng rời
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0009688-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ năng lượng mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/07/2010
5. Ngày cấp 26/07/2010
6. Chủ sở hữu chính Trần Bình (VN)
7. Tác giả Nguyễn Văn (VN), Trần Bình (VN), Phạm Phố (VN), Doan Thị Minh Nguyệt (VN), ALEXIS BELONIO (PH), Bùi Đình Hải (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bếp lò tạo khí đốt dùng nhiên liệu sinh khối dạng rời có cấu trúc buồng đốt bao gồm ruột buồng đốt là một ống thép không gỉ chịu nhiệt có đáy tỳ kín lên ống gốm chịu nhiệt và đỉnh của ruột buồng đốt được liên kết cứng với mặt trên của thùng chế hòa khí thứ cấp (9), ở nửa trên của ruột buồng đốt có đục nhiều hàng lỗ (8) có đường kính từ 1,5-2,5 mm để tiếp nhận luồng khí thứ cấp thứ nhất (5) được hút từ dưới lên để đốt khí đốt ngay trong ruột buồng đốt và tại khe hở giữa đĩa đốt (4) và vỏ của ruột buồng đốt; đĩa đốt (4); thùng chế hoà khí (9) và côn dẫn khí đốt (7). Nhờ có cấu tạo này, bếp lò tạo khí đốt dùng nhiên liệu sinh khối dạng rời này cho ngọn lửa xanh khi đun.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right