Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bếp đun

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 09:53 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bếp đun
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-01187
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/07/2015
5. Ngày cấp 27/07/2015
6. Chủ sở hữu chính Tạ Huy Hoàng (VN)
7. Tác giả Tạ Huy Hoàng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bếp đun có chức năng làm nóng nước gồm nắp trên (1); nắp dưới (4); thành ngoài (2); thành trong (3); cụm cơ cấu để rót nước sạch vào bao gồm ống tiếp nước vào (7), phễu rót (8), nắp đậy phễu (9) và vòi lấy nước nóng ra (10). Trong bếp đun theo sáng chế, một không gian khép kín được tạo ra trong thành bếp, bao quanh buồng đốt để chứa nước sạch và hấp thu nguồn nhiệt bức xạ hao phí tỏa vào trong thành bếp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right