Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bê tông đúc sẵn thành mỏng dùng cho các công trình hệ thống thoát nước môi trường

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 14:11 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bê tông đúc sẵn thành mỏng dùng cho các công trình hệ thống thoát nước môi trường
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000827-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/09/2009
5. Ngày cấp 25/09/2009
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH một thành viên thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VN)
7. Tác giả Hoàng Đức Thảo (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến bê tông đúc sẵn thành mỏng dùng cho các công trình hệ thống thoát nước môi trường, thành phần của bê tông này bao gồm: cốt thép, xi măng, cát, đá và nước trộn bê tông; khác biệt ở chỗ, để có thể tạo ra bê tông có thành rất mỏng chỉ từ 25mm đến 70mm nhưng có khả năng chống thấm, chống ăn mòn, chống xâm thực và có tuổi thọ cao tương ứng với tuổi thọ công trình: xi măng là xi măng bền sulfat (TCVN 6067:2004) và cốt thép là cốt thép kép nguội cường độ cao Ra = 380MPA (TCVN 6288:1997) gồm các dây thép được vuốt nguội, tạo thành lưới và được hàn lại, cát là cát tự nhiên với môđun độ lớn từ 2,0 đến 3,3 và đá là đá tự nhiên được nghiền với kích cỡ nằm trong khoảng từ 5 đến 10mm; trong đó nguyên liệu bê tông được cấp sao cho độ sụt bê tông được khống chế là ấ 5cm, mác bê tông ³ 25Mpa (M250).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right