Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bát ăn cơm

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 10:30 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bát ăn cơm
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-01239
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vũ trụ (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/10/2015
5. Ngày cấp 26/10/2015
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Bùi Anh Tuấn (VN)
7. Tác giả Nguyễn Bùi Anh Tuấn (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến bát ăn cơm có các chi tiết giúp người sử đụng có thể phân biệt được vị trí đặt tay cầm và/hoặc vị trí đưa lên miệng bao gồm đế bát (1), thân bát (2) và miệng bát (3) trong đó miệng bát có chi tiết (31) kéo dài lên phía trên dọc theo một phần miệng bát (3).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right