Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Bàn chải kẽ răng

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 15:50 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bàn chải kẽ răng
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2011-00302
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 26/03/2012
5. Ngày cấp 26/03/2012
6. Chủ sở hữu chính Phan Văn Minh (VN)
7. Tác giả Phan Văn Minh (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến bàn chải kẽ răng, khác biệt ở chỗ, được dùng để làm sạch và loại bỏ các loại thức ăn mắc vào các kẽ chân răng, được làm bằng chất liệu nhựa dẻo, có tính đàn hồi, có khả năng tái sử dụng được nhiều lần, giá thành ẻ, được thiết kế bao gồm: phần răng tưa (1), phần đầu (2), phần chóp nhọn (3) và phần thân (4).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right