Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phân bón hỗn hợp hai thành phần giải phóng chậm, phương pháp sản xuất phân bón này và phân bón tổ hợp

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 16:17 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phân bón hỗn hợp hai thành phần giải phóng chậm, phương pháp sản xuất phân bón này và phân bón tổ hợp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-03606
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/01/2014
5. Ngày cấp 27/01/2014
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Văn Luých (VN)
7. Tác giả Nguyễn Văn Luých (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới phân bón hỗn hợp hai thành phần giải phóng chậm được tạo hình ở dạng viên có nhiều lớp và phương pháp sản xuất nó, cũng như phân bón tổ hợp chứa các loại phân bón hai thành phần này. Phân bón này bao gồm các thành phần dinh dưỡng bao gồm hai thành phần được lựa chọn từ nhóm gồm: đạm, lân. kali; tuỳ ý, các nguyên tố trung lượng và vi lượng; các chất bổ sung; và các thành phần tạo lớp bọc. Trong đó, các thành phần dinh dưỡng, các nguyên tố trung lượng và vi lượng cùng với các chất bổ sung được phân bố ở nhiều lớp khác nhau xen kẽ giữa các lớp thành phần tạo lớp bọc sao cho các chất càng ở lớp ngoài thì càng có độ tan chậm nhờ đó tạo ra cơ chế giải phóng từ từ, đều đặn và liên tục các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cây trồng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right