Tìm thấy 23,662 kết quả trong 0.03125 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
1 ThS. Trần Thành Thái Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Sinh thái học
- Đa dạng sinh học
- Động vật học
TP. HCM
2 TS. Bùi Minh Hiển Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng - Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng - Kỹ thuật cơ khí nói chung
- Chế tạo máy nói chung
Đà Nẵng
3 ThS. Trần Xuân Quỳnh Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế - Kinh doanh và quản lý

Đà Nẵng
4 TS. Hoàng Nam Hải Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm - Toán học cơ bản
- Toán học ứng dụng
Đà Nẵng
5 CN. Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ - Xã hội học

Đà Nẵng
6 ThS. Nguyễn Văn Quang Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế - Kinh doanh và quản lý

Đà Nẵng
7 ThS. Nguyễn Thị Kim Loan Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học tự nhiên
- Cơ học khác
Đà Nẵng
8 ThS. Bùi Phan Nhã Khanh Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế học và kinh doanh khác

Đà Nẵng
9 ThS. Lê Thị Tuyết Anh Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
10 TS. Nguyễn Anh Duy Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Tự động hoá; các hệ thống điểu khiển, giám sát; công nghệ điều khiển số bằng máy tính (CNC),..
Đà Nẵng
11 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí nói chung

Đà Nẵng
12 ThS. Mai Thị Phương Chi Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
13 TS. Ninh Khánh Duy Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
14 ThS. Trần Thu Thủy Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Tin học

Đà Nẵng
15 TS. Dương Quốc Bảo Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Kỹ thuật điện và điện tử
Đà Nẵng
1 2 3 ... 1576 1577 1578  
 
Banner
Banner home right