Tìm thấy 23,639 kết quả trong 0.046875 giây
Ảnh Họ và tên Cơ quan công tác Lĩnh vực nghiên cứu Tỉnh, thành
1 ThS. Huỳnh Văn Kỳ Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện và điện tử

Đà Nẵng
2 ThS. Võ Công Tuấn Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
3 ThS. Phan Kim Tuấn Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế - Kinh tế học và kinh doanh khác

Đà Nẵng
4 ThS. Hoàng Thắng Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ thuật cơ khí

Đà Nẵng
5 ThS. Đặng Duy Thắng Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
6 TS. Lê Minh Thái Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
7 ThS. Phan Thanh Tao Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
8 ThS. Bùi Trương Vỹ Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa - Chế tạo máy nói chung

Đà Nẵng
9 ThS. Nguyễn Thị Minh Xuân Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Công nghệ sinh học y học khác

Đà Nẵng
10 ThS. Nguyễn Xuyên Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm - Lịch sử Việt Nam

Đà Nẵng
11 TS. Lê Thị Như Ý Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học tự nhiên
- Hoá học
- Hoá hữu cơ
Đà Nẵng
12 PGS.TS. Trần Thị Xô Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa - Hoá hữu cơ

Đà Nẵng
13 ThS. Nguyễn Xuân Pha Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin - Khoa học máy tính

Đà Nẵng
14 ThS. Triệu Thị Ni Ni Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa - Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

Đà Nẵng
15 ThS. Trần Văn Tâm Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa - Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật

Đà Nẵng
1 2 3 ... 1574 1575 1576  
 
Banner
Banner home right