[1] Họ và tên Bùi Mạnh Cường
[2] Học hàm/ học vị TS
[3] Năm sinh 27/01/1980
[4] Chuyên ngành 1. Kỹ thuật cơ khí nói chung
2. Chế tạo máy động lực
3. Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy khác
[5] Cơ quan công tác National Research Irkutsk State Technical University
Địa chỉ cơ quan 83, Lermontov street, 664074 Irkutsk, Russian Federation
[6] Hướng nghiên cứu - Phương pháp phân tích, thực nghiệm xác định đặc tính bền mỏi và dự đoán tuổi thọ mỏi, tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu;
- Đánh giá hư hỏng và phá huỷ vật liệu;
- Rủi ro hỏng hóc và độ tin cậy của kết cấu;
- Chẩn đoán máy và thực nghiệm cơ học;
- Kỹ thuật xác định ứng suất dư và ảnh hưởng của ứng suất dư đến độ bền mỏi của các kết cấu hàn;
- Ứng dụng phương pháp số, công nghệ mô phỏng và kỹ thuật vi xử lý trong cơ học.
[7] Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
[8] Danh sách kết quả nghiên cứu đã được công bố