Phòng thí nghiệm Vi sinh – Vệ sinh an toàn thực phẩm - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thứ hai - 03/10/2016 10:19    

Phòng thí nghiệm Vi sinh – Vệ sinh an toàn thực phẩm được đầu tư 02 tỷ đồng với diện tích 90 m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho các môn học cơ sở ngành và các nghiên cứu chuyên sâu về phân tích vi sinh thực phẩm và đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm. Các môn học được thực hành tại phòng thí nghiệm này gồm:
Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp.
 

 Thông tin chi tiết: 

Tags : vi sinh khoahoctot VSATTP