• Phòng thí nghiệm Bộ môn Di truyền học - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 15:20

  Phòng thí nghiệm Bộ môn Di truyền học - Đại học Khoa học tự nhiên

 • Phòng thí nghiệm Bộ môn Vi sinh vật học - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 15:18

  Phòng thí nghiệm Bộ môn Vi sinh vật học - Đại học Khoa học tự nhiên với các hướng nghiên cứu chính : Kỹ thuật di truyền nấm và ứng dụng: Điều tra đa dạng sinh học nấm ở Việt Nam bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Sàng lọc và nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh dược học từ nấm. Cải biến di truyền nấm men và nấm sợi phục vụ sản xuất., sinh lý vi sinh vật ứng dụng: Pin sinh học, các hệ thống sinh điện hóa và vi sinh vật hoạt điện hóa. Các thiết bị sinh điện hóa ứng dụng trong quan trắc và xử lý môi trường. Các cơ chế truyền tín hiệu ở vi sinh vật (signaling và sensing) và ứng dụng. Tái tạo năng lượng sử dụng vi sinh vật. + Năng lượng tái tạo từ vi sinh vật: Nghiên cứu các chủng vi sinh vật có khả năng sinh hydro sinh học – nguồn năng lượng sạch thay thế cho nhiên liệu hoá thạch trong tương lai. Các vi sinh ứng dụng trong xử lý môi trường, bảo vệ thực vật và cải tạo đất. Sản xuất các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật

 • Phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh lý học thực vật và Hóa sinh - Đại học KHTN

  Thứ sáu - 30/09/2016 15:09

  Phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh lý học thực vật và Hóa sinh - Đại học KHTN chuyên Điều tra và tách chiết các hợp chất tự nhiên từ thực vật, động vật và vi sinh vật, từ đó đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất này đối với vi sinh vật, động vật, tế bào ung thư... Xây dựng các phương pháp phát hiện sớm một số bệnh ở người, động vật bằng sinh học phân tử và ứng dụng để phát triển các bộ sinh phẩm giúp phát hiện các tác nhân gây bệnh. Nhân giống những loài cây có giá trị về kinh tế, về dược chất phục vụ cho công tác nhân nhanh, bảo tồn và làm nguồn cung cấp các hợp chất dược liệu. Nghiên cứu tăng cường tính chống chịu của thực vật với các yếu tố sinh học, phi sinh học qua áp dụng chọn dòng tế bào, lai tạo, chuyển gen, từ đó góp phần cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng.

 • Phòng thí nghiệm Công nghệ kỹ thuật hóa học - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 15:08

  Phòng thí nghiệm Công nghệ kỹ thuật hóa học - Đại học Khoa học tự nhiên chuyên nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu tiên tiến trong bảo vệ môi trường, phát triển xanh và năng lượng sạch (chế tạo và biến tính bề mặt vật liệu màng lọc, chế tạo vật liệu và phát triển công nghệ thu hồi chuyển hóa CO2, chế tạo phụ gia cải thiện khả năng chảy lạnh cho dầu biodiesel); Tính toán, tối ưu hóa, mô hình hóa các quá trình kỹ thuật hóa học ứng dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển xanh và năng lượng sạch;

 • Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa hữu cơ - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 15:04

  Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa Hữu cơ trực thuộc Đại học Khoa học tự nhiên với các hướng nghiên cứu chính tập trung vào chuyên ngành Hóa Hữu cơ

 • Phòng thí nghiệm Hóa phóng xạ - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 14:05

  Phòng thí nghiệm Hóa phóng xạ - Đại học Khoa học tự nhiên tập trung nghiên cứu hóa học các nguyên tố phóng xạ ứng dụng trong tách và tinh chế các đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo, ứng dụng đồng vị phóng xạ trong phân tích lượng vết. Tổng hợp và nghiên cứu các hợp chất chữa đồng vị phóng xạ ứng dụng trong nghiên cứu các quá trình hóa học, trong y học …

 • Phòng thí nghiệm Bộ Môn Hóa vô cơ - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 11:17

  Phòng thí nghiệm Bộ Môn Hóa vô cơ - Đại học Khoa học tự nhiên với các hướng nghiên cứu chính tập trung vào Hóa học phức chất: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất các phức chất của kim loại chuyển tiếp với các phối tử vô cơ và hữu cơ, mối qun hệ giữa cấu trúc và tính chất của chúng. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các phức chất trong tổng hợp vật liệu mới, trong y học,…

 • Phòng thí nghiệm Hóa dược - Đại học Khoa học Tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 11:12

  Phòng thí nghiệm Hóa dược - Đại học Khoa học tự nhiên là phòng thí nghiệm chuyên đề với các hướng nghiên cứu chính vào tổng hợp định hướng các thư viện hợp chất có khả năng phát triển thuốc chống ung thư ( ung thư vú, ung thư máu) ; Tổng hợp các thư viện hợp chất có khả năng phát triển thuốc ứng dụng điều trị các bệnh về hệ thần kinh như Alzeihmer và Parkinson; Phân lập và chuyển hóa hợp chất tự nhiên và ứng dụng trong dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sưc khỏe.

 • Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa Phân tích - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 09:58

  Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa Phân tích trực thuộc đại học Khoa học tự nhiên tập trung vào chuyên ngành Hóa học/ Hóa Phân tích.

 • Phòng thí nghiệm Hóa môi trường - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 09:52

  Phòng thí nghiệm Hóa môi trường - Đại học Khoa học tự nhiên với chuyên ngành đào tạo tập trung vào công nghệ kỹ thuật hóa học/ hóa môi trường

 • Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa học dầu mỏ - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 09:39

  Phòng thí nghiệm Bộ môn Hóa học Dầu mỏ trực thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên với 3 hướng nghiên cứu chính, là các các quá trình chuyển hóa hóa học có sử dụng xúc tác dị thể. + Nghiên cứu chuyển hóa sinh khối thành phụ gia nhiên liệu (hợp chất furan, phụ gia chứa oxi), nhiên liệu sinh học (xăng, diesel sinh học) hay các hợp chất hóa học có giá trị khác. + Nghiên cứu chuyển hóa các hợp chất hydrocarbon nhẹ thành các olefin, chuyển hóa CO2 thành metanol, etanol. + Hướng năng lượng: nghiên cứu quang phân ly nước, vật liệu chế tạo pin mặt trời và xúc tác trong pin nhiên liệu. - 05 từ khó: Phụ gia nhiên liệu; Nhiên liệu sinh học; Chuyển hóa các hợp chất; Vật liệu chế tạo pin mặt trời; Quang phân ly nước.

 • Phòng thí nghiệm BM Tin vật lý - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 09:20

  Phòng thí nghiệm BM Tin Vật lý với chuyên ngành đào tạo vật lý lý thuyết và Vật lý toán, các hướng nghiên cứu chính tập trung vào các lĩnh vực chính : Hệ thống nhúng, Đo lường và xử lý tín hiệu, Mô phỏng các bài toán Vật lý, Tính toán số trongVật lý năng lượng cao, Tính toán số trong khoa học Vật liệu, Các hệ bán dẫn thấp chiều, Các giải thuật số, Các mô hình Toán cho Vật lý, Vật lý hấp dẫn và các mô hình vũ trụ

 • Phòng thí nghiệm BM Vật lý lý thuyết - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ sáu - 30/09/2016 08:58

  Phòng thí nghiệm BM Vật lý Lý thuyết trực thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên là phòng thí nghiệm chuyên đề với chuyên ngành đào tạo tập trung vào vật lý, vật lý lý thuyết và Vật lý toán. Các phương pháp lý thuyết lượng tử: phương pháp phương trình động lượng tử, phương pháp khử phân kỳ, phương pháp tính một số giản đồ Feynman bậc cao trong lý thuyết trường lượng tử, các phương pháp tính toán lượng tử, lý thuyết XAFS, … - Áp dụng các phương pháp lý thuyết lượng tử trong nghiên cứu cấu trúc và tính toán các đại lượng vật lý đặc trưng cho: Bán dẫn thấp chiều có cấu trúc nano, gồm các hiệu ứng động: hiệu ứng âm – điện – từ, hiệu ứng Hall, hiệu ứng Radioelectric, hiệu ứng từ trở, hiệu ứng Ettinghausen, ... trong các hệ bán dẫn hai chiều, một chiều, không chiều.

 • Phòng thí nghiệm BM Cơ học - Đại học Khoa học Tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 16:30

  Phòng thí nghiệm BM Cơ học là loại hình phòng thí nghiệm thực hành cơ sở và chuyên đề với hướng nghiên cứu các thí nghiệm về Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng và Dao động kỹ thuật. Thực hành tính toán hằng số vật liệu, đo mô đun đàn hồi E, hệ số nở ngang Poatxông,mô đun đàn hồi trượt G. Thực hành tính toán quan hệ tải trọng- chuyển vị trong các bài toán kéo thanh. Thực hành tính toán quan hệ tải trọng- độ võng trong trường hợp uốn thanh; Kiểm tra các kết quả cơ bản cơ học chất lỏng: phân bố vận tốc trong ống tròn, chuyển dòng chảy tầng sang dòng chảy rối, đo tỷ khối và độ nhớt, đo hệ số khuếch tán của tạp chất, đo lực căng bề mặt; Đo hệ số giảm chấn, hệ số đàn hồi của kết cấu và nền.

 • Phòng thí nghiệm Khoa học và Dữ liệu - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 16:09

  Phòng thí nghiệm Khoa học và Dữ liệu - Đại học Khoa học tự nhiên tập trung vào các hướng nghiên cứu chính xoay quanh vấn đề mô hình hoá, thu thập, lưu trữ dữ liệu và phát triển các phương pháp phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn cho tìm kiếm, phát hiện tri thức, mô hình ẩn trong dữ liệu, xây dựng mô hình mô phỏng.

 • Phòng thí nghiệm - Bảo tàng sinh học - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 16:00

  Phòng thí nghiệm - Bảo tàng sinh học - Đại học Khoa học tự nhiên tập trung vào việc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hiện các bài thực tập cơ bản về đa dạng sinh học trong các chuyên ngành như thực vật học, động vật có xương sống, động vật không xương sống, sinh thái học. Ngoài ra bảo tàng sinh học còn là nơi để lưu giữ các mẫu vật của Khoa sinh học cũng như các mẫu vật được trao tặng - 5 từ khóa về hướng nghiên cứu chính: Thực vật học, Động vật có xương sống, Động vật không xương sống, Mẫu vật, Phân loại.

 • Phòng thì nghiệm thực hành Đa dạng sinh học - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 15:17

  Phòng thí nghiệm thực hành Đa dạng sinh học trực thuộc Đại học Khoa học tự nhiên với hướng nghiên cứu tập trung vào hướng dẫn sinh viên học viên cao học thực hiện các bài thực tập cơ bản bao gồm Đa dạng thực vật và bảo tồn (Nấm, Tảo và Thực vật bậc cao có mạch), Phân loại thực vật bằng phương pháp hình thái và sinh học phân tử, Thực vật dân tộc học, Tài nguyên thực vật, Phân loại Tảo, Tảo và các vấn đề về môi trường.

 • Phòng thí nghiệm thực hành Động vật có xương sống và Sinh thái học - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 14:54

  Phòng thí nghiệm thực hành Động vật có xương sống và Sinh thái học trực thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên với hướng nghiên cứu chính tập trung hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hiện các bài thực tập cơ bản liên quan đến nhận dạng, phân loại động vật có xương sống và sinh thái học.

 • Phòng thí nghiệm thực hành sinh học tế bào - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 14:40

  Phòng thí nghiệm thực hành sinh học tế bào nằm trong trường Đại Học Khoa học tự nhiên tập trung nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hiện các bài thực tập cơ bản bao gồm sinh học tế bào, sinh học phát triển, sinh học phân tử, nuôi cấy mô tế bào động vật

 • Phòng thí nghiệm thực hành Hóa sinh và sinh học phân tử - Đại học Khoa học tự nhiên

  Thứ năm - 29/09/2016 14:24

  Phòng thí nghiệm thực hành Hóa sinh và Sinh học phân tử trực thuộc Đại học Khoa Học Tự nhiên với các hướng nghiên cứu chính thiên về hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hiện các bài thực tập cơ bản bao gồm sinh lý thực vật, hóa sinh học và sinh học phân tử.

    1 2 3, 4 5 ... 9 10 11  
 
Banner
Banner home right