• Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu số và hệ thống nhúng (DESLAB) - Đại học Quốc tế

  Thứ năm - 09/06/2016 09:37

  Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu số và hệ thống nhúng (DESLAB) là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại họcQuốc tế, thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động nghiên cứu lĩnh vực xử lý tín hiệu số, thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng.

 • Phòng thí nghiệm Điện tử Công suất và Điện Công nghiệp - ĐH Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 09/06/2016 09:27

  Phòng thí nghiệm Điện tử Công suất và Điện Công nghiệp là phòng thí nghiệm có nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 • Phòng thí nghiệm Thực tập Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ tư - 08/06/2016 09:21

  Phòng thí nghiệm Thực tập Điện tử (có tên giao dịch nước ngoài là Electronic Workshop ) là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử phục vụ quá trình thực tập của sinh viên.

 • Phòng thí nghiệm Máy Điện - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ tư - 08/06/2016 09:05

  Phòng thí nghiệm Máy Điện (tên giao dịch là Electric Machine Laboratory) là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thực hiện các các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

 • Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Enzym và Protein - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

  Thứ ba - 07/06/2016 10:28

  Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (PTNTĐCNEP) là một trung tâm nghiên cứu ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), được Nhà nước đầu tư trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại để nghiên cứu và phát triển công nghệ enzym và protein hiện đại.

 • Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường (PTN R&D) - Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Thứ năm - 02/06/2016 15:49

  Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Môi trường (PTN R&D) được hình thành từ tiền thân là phòng thí nghiệm thành lập theo quyết định số 636/QĐ-TC ngày 22 tháng 11 năm 1999 do Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ký, thực hiện hai nhiệm vụ: • Là cơ sở thực nghiệm tập trung của Viện nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhà nước về bảo vệ môi trường và các đề tài nghiên cứu khoa học, các hợp đồng dịch vụ phân tích môi trường, tư vấn đánh giá tác động môi trường, chuyển giao công nghệ môi trường. • Phục vụ công tác đào tạo của Viện

 • Phòng thí nghiệm công nghệ mạng và truyền thông - Viện công nghệ thông tin và truyền thông Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Thứ năm - 02/06/2016 15:38

  Phòng thí nghiệm tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Truyền thông dữ liệu (Data Communications) và Mạng máy tính (Computer Networks). Các nhánh nghiên cứu nhỏ hơn về các lĩnh vực này bao gồm: Nghiên cứu phát triển công nghệ và dịch vụ trong các mạng truyền thông tiên tiến như mạng Internet thế hệ mới, mạng di động, mạng cảm biến, mạng quang; Đánh giá hiệu năng mạng máy tính và chất lượng dịch vụ; Truyền thông đa phương tiện; truyền thông tương tác video-audio; xử lý nén ảnh, video và ứng dụng trong truyền thông; Hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu (GNSS) và các dịch vụ hướng vị trí (LBS); An toàn thông tin; an ninh mạng; hệ thông an ninh dựa trên sinh trắc học (BioPKI); Tính toán phân tán và tính toán khắp nơi.

 • Phòng thí nghiệm Viện điện tử - viễn thông Đại học Bách khoa Hà Nội

  Thứ năm - 02/06/2016 15:30

  Bộ môn Hệ thống viễn thông có 03 phòng thí nghiệm, phục vụ các nội dung như: Thí nghiệm trường điện từ, thí nghiệm truyền hình, thí nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự I và II. Với đội ngũ cán bộ hướng dẫn thí nghiệm được đào tạo cơ bản và nhiệt tình với công việc, trang thiết bị đang từng bước được đầu tư nâng cấp, các phòng thí nghiệm đã đóng góp tích cực vào việc hướng dẫn thí nghiệm cho số lượng lớn sinh viên các hệ (Đại học chính quy, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, đào tạo chương trình tiên tiên, Cao đẳng, tại chức, kỹ sư II với tổng số 3000 lượt sinh viên các hệ/năm).

 • Phòng thí nghiệm Mạch và Đo - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 15:16

  Phòng thí nghiệm Mạch và Đo là phòng thí nghiệm trực thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử

 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện trung tâm - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 15:01

  Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện Trung tâm là phòng thí nghiệm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử trực thuộc trường Đài học Bách Khoa TP.HCM.

 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 14:50

  Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện (tên giao dịch nước ngoài Electrotechnique Laboratory) là phòng thí nghiệm trực thuộc Đại hoc Bách Khoa TP.HCM có nhiệm vụ nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

 • Phòng thí nghiệm hệ thống điện - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 14:34

  Phòng thí nghiệm Hệ thống điện (tên giao dịch nước ngoài Power Systems Laboratory ) là phòng thí nghiệm trực thuộc Đại học Bách Khoa TP.HCM hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

 • Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 14:18

  Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm (tên giao dịch nước ngoài là Software Engineering Laboratory) là phòng thí nghiệm trưc thuộc Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật máy tính - Đại hóc Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 14:11

  Phòng thi nghiệm Kỹ thuật máy tính (tên giao dịch nước ngoài là Computer Engineering Lab) là phòng thí nghiệm hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trực thộc trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

 • Phòng thí nghiệm Máy tính - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 14:00

  Phòng thí nghiệm Máy tính là phòng thí nghiệm hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc trường đại học Bách Khoa TP.HCM

 • Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch do AMCC và MENTOR GRAPHICS tài trợ - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 11:05

  Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch do AMCC và MENTOR GRAPHICS tài trợ là phòng thí nghiệm hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử trực thuộc trường ĐH Bách Khoa TPHCM

 • Phòng thí nghiệm Viễn thông - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 10:12

  Phòng thí nghiệm viễn thông (tên giao dịch nước ngoài là Telecommunication Lab) là phòng thí nghiệm chuyên hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông trực thuộc trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

 • Phòng thí nghiệm vi mạch RENESAS - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 10:04

  Phòng thí nghiệm vi mạch RENESAS (tên giao dịch nước ngoài HCMUT – Renesas SuperH Lab ) là phòng thí nghiệm trực thuộc Đại học Bách Khoa TP.HCM hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ thông tin.

 • Phòng thí nghiệm tính toán Khoa học - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 09:46

  Phòng thí nghiệm Tính toán Khoa học (tên giao dịch nước ngoài là The Lab of High Performance Scientific Computing ) lả phòng thí nghiệm thuộc trường Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên thực hiện các công việc nghiên cứu và phục vụ các nghiên cứu tính toán hiệu năng cao. Ngoài ra còn phục vụ công tác đào tạo ĐH và SĐH cho các môn học liên quan của khoa KH&KT MT.

 • Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch ASIS - Đại học Bách Khoa TP.HCM

  Thứ năm - 02/06/2016 09:32

  Phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch ASIS ( có tên giao dịch nước ngoài là Advances in Security & Information Systems Lab ) là phòng thí nghiệm hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - truyền thông của trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

    1 2 3 ... 8, 9 10 11  
 
Đọc nhiều trong tuần
Banner
Banner home right