Bộ phận lõi của kết cấu xây dựng

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 10:50

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Bộ phận lõi của kết cấu xây dựng
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000474-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN ()
4. Ngày công bố 21/06/2005
5. Ngày cấp 21/06/2005
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Đông á (East Co.,Ltd) (VN)
7. Tác giả Phạm Công Phước (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất bộ phận lâi của kết cấu xây dựng bao gồm ít nhất hai tấm lưới cốt có kích thước định trước được bố trí song song với nhau; ít nhất một tấm phân cách có kích thước định trước nằm xen giữa hai tấm lưới cốt; các thanh liên kết được tạo ra xuyên qua tấm phân cách và các đầu của chúng được gắn cố định vào các sợi của các tấm lưới cốt. Đặc biệt, bộ phận lâi này còn có các miếng đệm được lắp xen giữa tấm lưới cốt và tấm phân cách để giữ cho các tấm lưới cốt cách đều các tấm phân cách một khoảng định trước, đồng thời giữ cho tấm phân cách không bị xô ngang, tức là xô dọc theo trục của thanh liên kết trong quá trình phun bê tông. Bộ phận lâi này có thể được chế tạo theo kiểu mô đun, tức là theo các kích thước định trước và được sản xuất sẵn nên rất dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các kết cấu xây dựng theo yêu cầu.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa