CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH!Program (HATCH!ANGEL)

Thứ ba - 24/11/2015 11:27    

CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp HATCH!Program (HATCH!ANGEL) dự kiến được công bố thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội.

Cũng như CLB Nhà đầu tư Thiên thần thuộc LBC tại TP Hồ Chí Minh, những nhà sáng lập trong HATCH!ANGEL nhận thấy được tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên công nghệ hiện tại và nhu cầu vốn cũng như được hướng dẫn về mặt kinh doanh của các doanh nghiệp đó.

HATCH!ANGEL mong muốn tạo ra một mạng lưới những nhà đầu tư cá nhân, tại đó họ có thể cùng nhau chia sẻ những hiểu biết, nguồn lực và mạng lưới quan hệ, các cơ hội đầu tư và cả những rủi ro khi đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp. Mục tiêu của HATCH! ANGEL là mang lại nhiều lợi ích cho cả các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Với các doanh nghiệp:

1. Các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có một nơi mà họ có thể tìm đến để huy động vốn cho giai đoạn đầu hình thành tổ chức.

2. Các nhà sáng lập doanh nghiệp có thể gặp và trình bày với nhiều nhà đầu tư cùng một lúc

3. Các nhà đầu tư cũng là những cố vấn giỏi, những người có thể giúp mở rộng mạng lưới quan hệ cho các nhóm khởi nghiệp.

Với các nhà đầu tư với tư cách là thành viên của mạng lưới này, họ có thể nhận được nhiều lợi ích như:

1. Học hỏi về việc đầu tư cho khởi nghiệp ở các mảng như định giá tài chính, quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá nhóm làm dự án, vận hành, điều khoản hợp đồng, phân tích tiềm năng thị trường,v.v..

2. Cơ hội đồng hợp tác đầu tư vào các khởi nghiệp bởi mỗi khởi nghiệp đều tiềm tàng nhiều rủi ro khi đầu tư.

3. Nguồn ổn định về các dự án đầu tư

Mạng lưới đầu tư thiên thần sẽ là một tổ chức không chính thức do thành viên tự điều hành, tại đây thành viên có thể tự nguyện tham gia với vai trò điều hành tổ chức. Tuy nhiên, sẽ có những điều phối viên hỗ trợ tất cả các hoạt động của nhóm. Một cách khái quát, một mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần sẽ có những hoạt động như sau:

- Tìm kiếm, đánh giá, thẩm định pháp luật đối với các nhóm khởi nghiệp

- Đầu tư vào các nhóm khởi nghiệp có tiềm năng

- Tổ chức các buổi tập huấn, tư vấn cho các nhóm khởi nghiệp được đầu tư

Tham gia, kết nối các nhà đầu tư mới và các dự án khởi nghiệp tiềm năng

Tags : HATCH!ANGEL