Hanns Seidel Foundation

Thứ ba - 26/04/2016 14:18    

Dự án làm việc tại Việt Nam:
dự án của chúng tôi tại Việt Nam đã được nhắm mục tiêu ban đầu là cung cấp một nền tảng phát triển đa chiều cho các chính sách Đổi-Moi (chính sách đổi mới), được giới thiệu vào năm 1986 và đại diện cho sự khởi đầu của cải cách kinh tế sâu rộng; kể từ đó, Việt Nam đã có sự chuyển đổi từ một nước đang phát triển sang một nước thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, còn nhiều thách thức, và do đó, Hanns Seidel Foundation (HSF) hỗ trợ các chương trình nhằm chuyển đổi kinh tế, bảo vệ môi trường, cũng như phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Ngoài ra, sự xuất hiện của Việt Nam vào các phe phái chính trị toàn cầu và hội nhập vào ASEAN-cộng đồng được hỗ trợ bởi HSF từ năm 1995. Tổ chức này cũng hỗ trợ đối tác Việt Nam trong phát triển nông thôn và trong các chương trình giáo dục. Cùng với các hoạt động nói trên, HSF tổ chức các buổi hội thảo cho các nhà hoạch định chính sách và tập trung mạnh mẽ vào sự phát triển của các tiêu chuẩn sinh thái và đạo đức kinh doanh. Gần đây nhất, HSF đã được chuẩn bị cho việc thông qua các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), nhằm thúc đẩy phát triển bền vững sau năm 2015.

HSF đã được tham gia vào các dự án tại Việt Nam từ năm 1988, và thành lập một văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2011.

Mục tiêu dự án:

Nhóm mục tiêu: