IDG Ventures Việt Nam

Thứ sáu - 20/11/2015 16:27    

IDG Ventures Vietnam được thành lập vào năm 2004 với mục tiêu là đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và trên phạm vi toàn cầu. IDG Ventures Vietnam quản lý số vốn 100 triệu USD; 90 triệu USD đã được đầu tư cho hơn 40 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông, giáo dục trong đó có các công ty dẫn đầu ngành như GES, Mua Bán, Vật Giá, YAN TV, VC Corporation…. Hiện nay tổng giá trị thương hiệu của các công ty này ước tính vào khoảng 250 triệu USD. IDGVV hiện có văn phòng đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
IDGVV đầu tư theo công thức công nghệ - truyền thông - viễn thông. Quá trình đầu tư cho những công ty sẽ được ước tính chia ra như sau: 35% Internet (E-Learning, E-Commerce, Content); 20% Dịch vụ viễn thông ; 15% Công nghệ thông tin và phần mềm ; 15% Sản xuất công nghệ ; 15% Công nghệ sinh học. Thực tế cho thấy IDG Ventures tại Việt Nam có nhiều thành tích nổi bật khi tăng trưởng tới 30-40% mỗi năm. Ngoài ra, IDGVV cũng đang lên kế hoạch mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khác như năng lượng sạch, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Mô hình quỹ IDGVV là mô hình quỹ dạng hợp danh hữu hạn, hình thức đầu tư của IDG VV là đầu tư vào doanh nghiệp dưới dạng góp vốn cổ phần Thông thường trong các dự án đầu tư của mình, quỹ thường đưa ra chiến lược chi đầu tư khoảng 30% tổng số vốn dự án. Quỹ hướng tới đối tượng đầu tư là các doanh nghiệp tư nhân và đầu tư ở tất cả các giai đoạn, bất kể ở giai đoạn sơ khai hay giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn đã và đang phát triển, quỹ sẽ xem xét mọi kế hoạch đầu tư, tiềm năng phát triển, cơ hội trên thị trường, đội ngũ quản lý và người lãnh đạo, vị trí của công ty trên thị trường. Ngoài việc rót vốn vào các công ty khởi nghiệp, IDGVV còn đem lại giá trị cho công ty thông qua việc tham gia tích cực vào hoạt động quản lý.

Quỹ IDGVV tập trung vào đầu tư cho các doanh nghiệp theo 3 giai đoạn:
- Giai đoạn khởi động: trong giai đoạn này quỹ sẽ cấp 40% tổng số vốn cam kết đầu tư cho dự án nhằm giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm và xúc tiến các hoạt động tiếp thị khởi đầu.
- Giai đoạn đầu: quỹ cũng dành 40% tổng số vốn cam kết tài trợ cho doanh nghiệp để sản xuất hàng hóa và tung ra thị trường.
- Giai đoạn tăng trưởng: quỹ sẽ dành 20% số vốn còn lại để đầu tư cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phạm vi thị trường, phát triẻn nâng cấp sản phẩm và hợp lý hóa cơ cấu sản xuất.
Kế hoạch và định hướng phát triển

Trong 5 năm tới, IDGVV sẽ tập trung kêu gọi thêm nhiều quỹ đầu tư về công nghệ thông tin vào Việt Nam và xem xét khả năng niêm yết một trong những công ty của mình trên thi trường chứng khoán Việt Nam, một mặt để có thêm cơ hội thoái vốn, mặt khác quan trọng hơn là để môi trường đầu tư khởi nghiệp tại Việt Nam trở thành một hệ thống đầu tư khép kín, để một công ty có thể tiếp cận vốn khởi nghiệp (venture investments), vốn đầu tư trưởng thành (growth stage investment), và nhà đầu tư vòng đầu có thể xoay vòng vốn trong một khoảng thời gian hợp lý và chuẩn mực thế giới hơn (từ 3-5 năm thay vì trung bình 7-10 năm như IDGVV đã trải nghiệm).

Tags : IDG