Tại sao Windows lại chậm đi sau một thời gian sử dụng?

Thứ tư - 20/03/2019 09:56    

Sau một khoảng thời gian sử dụng, chúng ta lại phải cài đặt lại Windows trên chiếc PC bởi vì nó ngày càng chậm dần. Tại sao điều này lại xảy ra?