Gạo trắng và gạo lứt, loại nào bổ dưỡng hơn?

Thứ năm - 01/11/2018 10:09    

Gạo trắng và gạo lứt, loại nào bổ dưỡng hơn?