Columbus tìm ra châu Mỹ, nhưng vì sao tên ông không được đặt cho châu lục này?

Thứ năm - 18/10/2018 14:48    

Châu Mỹ được Columbus tìm ra, nhưng vì sao tên ông không được đặt cho châu lục này?