Khí N2O (khí cười) là gì, có tác hại như thế nào?

Thứ sáu - 05/10/2018 13:43    

Khí N2O (khí cười) là gì, có tác hại như thế nào?