Tại sao máy bay bắt buộc phải mở hết cửa sổ khi cất cánh và hạ cánh?

Thứ sáu - 13/07/2018 14:28    

Đi máy bay, chắc chắn bạn đã được tiếp viên hàng không nhắc phải mở màn che cửa sổ khi cất cánh và hạ cánh. Tại sao phải làm như vậy?