Hỏi đáp: Nếu bị zona thần kinh thì sẽ không bị thủy đậu nữa phải không?

Chủ nhật - 02/07/2017 17:21    

Hỏi đáp: Nếu bị zona thần kinh thì sẽ không bị thủy đậu nữa phải không?