Phím tắt dùng để mở menu start trong win down:

Thứ ba - 17/01/2017 18:18    

 Phím tắt dùng để mở menu start trong win down: