Hướng đi nào cho phát triển 4G tại Việt Nam?

Thứ hai - 18/07/2016 09:49    

Hướng đi nào cho phát triển 4G tại Việt Nam?