Tại sao nên gõ vào lon nước có ga trước khi mở nắp?

Thứ tư - 29/06/2016 13:38    

Cho mình hỏi tại sao nên gõ vào lon nước có ga trước khi mở nắp?