Khoa học máy tính là gì?

Thứ sáu - 27/05/2016 15:31    

Em muốn hỏi khái niệm về khoa học máy tính có ai trả lời giúp em với ạ?