Hố đen vũ trụ

Thứ tư - 25/05/2016 13:09    

Em có một thắc mắc là nếu hai hố đen chẳng may cùng hút nhau thì chiều không gian ở giữa hai hố ấy sẽ thay đổi như thế nào? Giả sử một hành tinh bị kẹp ở giữa 2 hố đen ấy thì liệu hành tinh đó có bị 1 hố đen nuốt hoàn toàn không, hay nó sẽ bị phân thành đôi?