Ứng dụng công nghệ sinh học tạo nguồn hoa huệ sạch bệnh

Thứ năm - 03/03/2016 17:11    

Hoa huệ bị bệnh chai bông gây không ít thiệt hại cho người trồng. Bằng công nghệ tế bào nuôi cấy phân sinh mô chồi, các nhà khoa học đã giải quyết được vấn đề này. Đó là kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Bảo Toàn và các cộng sự ở Bộ môn Sinh lý Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ.