Bác cho e hỏi ?Thế nào là thuốc thú ý được phê duyệt có điều kiện?

Thứ năm - 03/03/2016 17:01    

Thế nào là thuốc thú ý được phê duyệt có điều kiện?