Thế giới sẽ bị nóng lên như thế nào do hiệu ứng nhà kính?

Thứ năm - 03/03/2016 16:48    

Thế giới sẽ bị nóng lên như thế nào do hiệu ứng nhà kính?