Cho e hỏi chút .Việt nam đang là nước có nền kinh tế như thế nào ?

Thứ năm - 03/03/2016 15:50    

Việt nam đang là nước có nền kinh tế như thế nào ?