Thế giới động vật liệu có GD không ?

Thứ năm - 03/03/2016 15:32    

Trong thế giới động vật liệu có GD không?