Vì sao giáo dục là hiện tượng phổ biến của loài người?

Thứ năm - 03/03/2016 15:29    

Giáo dục là hiện tượng phổ biến của xã hội loài người là vì sao ?