Cho em hỏi ngành công nghệ hóa học đào tạo những chuyên ngành j?

Thứ năm - 03/03/2016 15:09    

cho em hỏi ngành công nghệ hóa học của trường đào tạo về những gì?