Môi trường địa lý chịu ảnh tác động trực tiếp của yếu tố nào ?

Thứ năm - 03/03/2016 14:34    

Môi trường địa lý chịu tác động của ?