Kết quả nghiên cứu mới về kiến trúc cổ Việt Nam thời Lý-Trần

Thứ năm - 03/03/2016 14:05    

Ngày 22/2, Trung tâm nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Lý-Trần qua tư liệu khảo cổ và sử liệu” nhằm công bố một số kết quả nghiên cứu mới trong 5 năm 2011-2016 dưới nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở các nguồn tư liệu khảo cổ và sử liệu.

Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày nghiên cứu về mô hình kiến trúc, vật liệu kiến trúc qua loại hình và chức năng sử dụng, kiến trúc cung điện, tôn giáo cũng như mối quan hệ với nghệ thuật Champa trong lịch sử, hình thái kiến trúc cung điện thời Lý dưới ánh sáng tư liệu của khảo cổ học.....