Tại sao trái đất chưa bị nguội lạnh??

Thứ năm - 03/03/2016 09:48    

Ở TD thường xuyên diễn ra các quá trình: Núi lửa phun trào magma, các mảng lục địa được hình thành hoặc bị tiêu biến do hiện tượng hút chìm vào manti, nghĩa là TD luôn bị mất nhiệt. Tại sao đã qua hơn 4 tỉ năm rồi mà ruột TD vẫn chưa bị nguội lạnh?