Tại sao bầu trời có màu xanh? câu hỏi đơn giản nhưng ít người trả lời được

Thứ năm - 03/03/2016 09:46    

Tại sao bầu trời có màu xanh?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Mặt trời có bao giờ ngừng chiếu sáng?