Phân tích nếu TĐ hok ở vị trí T3 trong hệ Mặt Trời...

Thứ năm - 03/03/2016 09:41    

Phân tích nếu TĐ hok ở vị trí T3 trong hệ Mặt Trời,hok có dạng hình cầu,nếu TĐ hok tự qay qanh trục,nếu TĐ qay nhanh hoặc chậm hơn thỳ điều gì sẽ xảy ra(Phân tích chi tiết,cụ thể từng phần)?