Vấn đề bảo mật code C#

Thứ năm - 03/03/2016 09:21    

Hôm qua tui lại nhà thằng bạn chơi và có đem cho nó xem 1 chương trình tui viết.
Tui nghĩ code mình được bảo mật tốt (chuyển về DLL hết) nhưng kô ngờ nó bảo vẫn có thể xem được và nó đưa tui xem chương trình Reflector.
Quả thật chương trình này hoàn toàn có thể xem được code của mọi file miễn là viết trên nền .Net
Liệu có cách nào để tránh điều này kô?
Tui định chuyển sang một ngôn ngữ có tính bảo mật cao hơn (vì một số tool Patch lại kô hỗ trợ .Net)
Xin mọi người cho ý kiến.