Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form

Thứ năm - 03/03/2016 09:20    

Mình đang gập vấn đề trong lúc thay đổi background của form thì các control đang là transparent sẽ mất một chút thời gian để vẽ lại, làm xấu giao diện đi nhiều quá, mong mọi người giúp mình cách khắc phục