Tìm kiếm: Trái đất quay

  • Thực chất của sao Bắc đẩu

    Thứ năm - 08/11/2018 10:20

    Bắc đẩu là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Đại Hùng. Với người quan sát ở Bắc bán cầu, nó chiếm một vị trí đặc biệt. Chỉ lệch nửa độ so với trục Trái đất, nên khi Trái đất quay theo chu kỳ ngày đêm, Bắc đẩu hầu như đứng yên ngay trên cực Bắc...

  • Hành tinh Vulcan trong phim Star Trek có thật, là siêu Trái đất!

    Thứ hai - 24/09/2018 10:34

    Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện một siêu trái đất quay quanh ngôi sao 40 Eridani A, đúng vị trí mà trong phim Star Trek, hành tinh người ngoài trái đất Vulcan tồn tại...

 
Banner
Banner home right