Tìm kiếm: Máy chiếu video

  • Đã có thể in được 3D bằng máy chiếu video

    Thứ tư - 13/02/2019 11:29

    Thông thường, để in được sản phẩm bằng máy in 3D, cần phải có máy in đắt tiền cùng nguyên liệu plastic ở dạng dây cuộn được nung nóng và đưa vào bằng phương pháp ép đùn.

 
Banner
Banner home right