Việc làm tốt nhất dành cho người tốt nhất - Hệ sinh thái việc làm

1. Tên ý tưởng: Việc làm tốt nhất dành cho người tốt nhất - Hệ sinh thái việc làm
2. Đăng bởi: Phạm Hương
3. Đăng ngày: Thứ tư - 26/10/2016 10:55
4. Lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông
5. Vùng địa lý: Hà Tĩnh
6. Mô tả ý tưởng:
Bên mình đã làm xong giao diện và hoàn tất các bước về ý tưởng, cần nhà đầu tư để tiến hành thực hiện dự án
 

Ý tưởng cùng loại khác:

 
Banner
Banner home right