Dùng cho GĐ và các doanh nhân

1. Tên ý tưởng: Dùng cho GĐ và các doanh nhân
2. Đăng bởi: Phạm Hương
3. Đăng ngày: Thứ tư - 28/09/2016 11:12
4. Lĩnh vực: Kinh doanh, giải trí, du lịch
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:
Các GĐ và các doanh nhân, nhân viên thường sử dụng logo và biển hiệu của công ty mình để cài trên ve áo và ngực - Tôi có ý tưởng để tích hợp,để mọi người ngoài giá trị trân trọng còn có ý nghĩa sử dụng hiệu quả hơn logo hặc biển hiệu của công ty mình. liên hệ kts văn sử: đt  0984069899
Các GĐ và các doanh nhân, nhân viên thường sử dụng logo và biển hiệu của công ty mình để cài trên ve áo và ngực - Tôi có ý tưởng để tích hợp,để mọi người ngoài giá trị trân trọng còn có ý nghĩa sử dụng hiệu quả hơn logo hặc biển hiệu của công ty mình.

Ý tưởng cùng loại khác:

 
Banner
Banner home right