Đồ công nghệ cao

1. Tên ý tưởng: Đồ công nghệ cao
2. Đăng bởi: Khoa Học Tốt
3. Đăng ngày: Thứ năm - 22/09/2016 14:01
4. Lĩnh vực: Điện - Điện tử
5. Vùng địa lý: TP. HCM
6. Mô tả ý tưởng:

Mình đang cần người cùng lên ý tưởng đi các tỉnh bỏ sĩ điện thoại và Linh kiện

Ý tưởng cùng loại khác:

 
Banner
Banner home right